icon icon icon
-
0932.140.686 tuanquynh.net@gmail.com

TuanQuynh.net -

Xoá lịch sử dòng lệnh trong hộp thoai RUN

Trong quá trình sử dụng dòng lệnh trên hộp thoại RUN thì các dòng lệnh sẽ được lưu lại

Để xoá lịch sử các dòng lệnh các bạn làm theo các bước sau

B1. Mở hộp thoại RUN > Regedit

B2. Tìm đến đường dẫn

Computer\HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\RunMRU

Các bạn sẽ thấy lịch sử dòng lệnh ở đây

B3. Click phải chuột vào các dòng lệnh mà các bạn muốn xoá

Chúc các bạn thành công

Liên hệ đặt quảng cáo

DỊCH VỤ