icon icon icon
-
0932.140.686 tuanquynh.net@gmail.com

TuanQuynh.net -

17

T02

VMware workstation 16 pro

Workstation 16 sẽ hỗ trợ chạy các trò chơi và ứng dụng với Direct3D phiên bản 11, còn được gọi là ‘DirectX 11’ hoặc OpenGL 4.1. Người dùng hiện có thể phân bổ tối đa 8GB vRAM giúp tăng tốc xử lý 3D cho bạn để tối đa hóa hiệu suất trò chơi và ứng dụng 3D

 1499

Liên hệ đặt quảng cáo

DỊCH VỤ